کتب شهدا

1234مجموع 32 محصول
قیمت : 4,500 تومان

سال نشر: 1392

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 15000

گردآورنده: علی اکبری

نوبت چاپ: 3

قیمت : 6,600 تومان

سال نشر: 1394

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 10000

گردآورنده: مهدی بختیاری

نوبت چاپ: 2

قیمت : 6,000 تومان

سال نشر: 1394

قطع: وزیری

شمارگان: 3000

شمارگان تاکنون: 3000

گردآورنده: علی اکبری‌مزدآبادی

نوبت چاپ: 1

قیمت : 5,500 تومان

سال نشر: 1394

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 20000

گردآورنده: علی اکبری

نوبت چاپ: 4

قیمت : 9,500 تومان

سال نشر: 1394

قطع: رقعی

شمارگان: 3000

شمارگان تاکنون: 3000

نویسنده: حمید داودآبادی

نوبت چاپ: 1

قیمت : 19,500 تومان

سال نشر: 1393

قطع: رقعی

شمارگان: 1500

شمارگان تاکنون:

نویسنده: حمید داودآبادی

نوبت چاپ: 1

قیمت : 8,500 تومان

سال نشر: 1394

قطع: رقعی

شمارگان: 3000

شمارگان تاکنون: 6000

گردآورنده: علی اکبری مزد آبادی

نوبت چاپ: 2

قیمت : 4,500 تومان

سال نشر: 1393

قطع: رقعی

شمارگان: 2200

شمارگان تاکنون: 2200

گردآورنده: اعترافات منافقین

نوبت چاپ: 1

قیمت : 5,000 تومان

سال نشر: 1393

قطع: رقعی

شمارگان: 3000

شمارگان تاکنون: 3000

گردآورنده: علی اکبری مزد آبادی

نوبت چاپ: 1

1234مجموع 32 محصول