نگاه مهندسی یا ...

10 / 10
از 1 کاربر

چهار خصوصیت که می بایست یک مفسر داشته باشد عبارتند از:

1-تسلط بر وحی

2-اهل تدبر و مطالعه

3-تفکر فعال

4-تقرب نسبت به گوینده

هر چه تقرب نسبت به گوینده (خدا) بیشتر باشد، حجاب ها بیشتر بر طرف می شود.

طبق آیه شریفه "لان شکرتم لازیدنکم" هر چه انسان شکر بیشتری داشته باشد، وسعت وجودی بیشتری پیدا می کند و این وسعت وجودی بیشتر باعث می شود  حجاب کنارتر رود.این موارد در واقع ابزار کار یک مفسر نیز می باشد.

موارد چهار گانه فوق به طور عام مطرح است و معیار سنجش هر کار تفسیری است.

اما روش کاری که مرحوم صفایی در بحث تفسیری خود دنبال می کرد شامل مراحل زیر بود:

1-بررسی مفردات کلمات آیه

2-ترکیب و شکل آیه(ساختار جمله)

3- روابط: 1-روابط درونی آیه که ارتباط جملات آیه با هم است،

              2-ارتباط آیات با یکدیگر

4-فضای آیه: 1-مخاطب آیه چه کسی است؟      

                   2-این که آیه درمان چه دردی را بیان می کند؟

                   3-آیه کجا باید تلاوت شود؟

5- گفت و گو در جمع، تفهیم و تفهم، داد و ستد: ایشان قائل بودند که کارهای تفسیری بیشتر به صورت گفت و گو و داد و ستد باشد و خودشان بحث ها را جمع بندی می کردند.

ایشان می گفتند که همان طور که رزق مادی انسان معلوم نیست از کجا و با چه واسطه ای می آید رزق معنوی هم معلوم نیست از کجا به دست می ­آید، گاهی رزق آدم به زبان شاگرد داده شود.

سه مورد آخر را می توان از امتیازات کار تفسیری مرحوم صفایی برشمرد.

یکی از شروط موفقیت مفسر ضرورت درک جایگاه قرآن است.مرحوم صفایی قایل به این بودند که ضرورت زندگی با قرآن از نفس کشیدن برای ما بیشتر است.رسیدن به این ضرورت نوع برخورد ما با قرآن را متفاوت می کند.   

قرآن جواب گو همه نیازهای زندگی ماست.ما در حال حاضر در حال آماده کردن طرحی هستیم که مجموعه آیات مطرح شده توسط ایشان را به صورت عنوان بندی شده به همراه توضیحات ایشان ارائه دهیم. هدف از این کار"مهندسی زندگی وحیانی" و نشان دادن نقش قرآن در زندگی است.که انشاالله به زودی بر روی سایت موسسه لیله القدر قرار می گیرد.

شیوه کار با قرآن به دو گونه می تواند باشد:

حالت اول: مانند یک مهندس که یک پل را نگاه می کند از این جهت که چه مصالحی در آن به کار رفته است.

حالت دوم: یک وقت از آن جهت که می خواهد عبور کند تا به مقصد برسد.

ایشان قائل به حالت دوم بودند و بیشتر بعد هدایت قرآن را توجه داشتند.ایشان اعتقاد داشتند که قرآن مانند داروخانه ایست که متناسب با هر دردی درمانی دارد.کار مفسر این است که: 1-شناخت درد ها و شناخت روحیات مختلف  2-داروها را بشناسد.

در نهایت: توصیه ایشان روحیه طلب و آموزش بود، فضای جلسات فضای داد و ستد و همکاری علمی بود.اما درانتها جمع بندی مباحث با ایشان بود و فضای خضوع در برابر عظمت قرآن تأثیر پذیری و هدایت قرآن موج می زد

دستگاه احکام آموز نماز ویژه پسران و دختران به همراه آموزش های اذان و اقامه ، نماز ، شرایط نمازگزار ، قبله شناسی ، وقت شناسی ، حدیث ، دعا ، وضو ، تیمم ، غسل می باشد . دستگاه احکام آموز نماز می تواند بهترین هدیه برای کسانی باشد که به سن تکلیف نزدیک شده اند .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :